Luisteren naar je lichaam - emoties

Luisteren naar je emoties lijkt zo gemakkelijk, maar dat is het niet. Je luistert wat je lijf je vertelt en weet dan wat je van iets vindt. Daarna beslis je op basis van emotie en verstand. Je emoties vertellen echter niet alles. Veel mensen zoeken redenen om niet in contact met hun boze, angstige of verdrietige emoties te hoeven komen. Dat vinden ze lastig en bedreigend. In plaats daarvan creeren ze een schijnwereld. Ze ontwijken alles en trekken zich terug, vluchten in perfectie en controle, of werken dag en nacht. Dat levert rust op, maar dat is uiterlijke rust en geen innerlijke rust. Ontkennen van de emotie kan leiden tot angst en innerlijke onrust. Aan de andere kant zijn er ook mensen die heel goed bij hun emoties kunnen, maar daar in doorslaan. Zij verzanden erin en hebben geen boodschap aan wat er echt is. Er is dan bijna geen contact met de werkelijkheid.

In mijn praktijk leer ik je doormiddel van de energetische behandeling naar je lichaam en emoties te luisteren. Door de behandeling word jij bewuster van welke emoties je blokkeren en niet durft of kan uiten, maar ook welke patronen je hinderen in het contact met jezelf en met andere mensen. Je leert je emoties herkennen en aan te geven dat ze er zijn. Door dat je dieper gaat doorademen in je onderbuik komt de emotie vrij.

Emoties hebben aandacht nodig om ze te kunnen uiten. Door emoties te leren uiten, krijg je lucht en dus ruimte in je lichaam. Dit geeft een aangenaam gevoel en je komt hierdoor in balans. Soms kan het uiten van emoties ook even een leeg gevoel geven, wat tijdelijk een onprettig gevoel kan geven, maar op langere termijn meer evenwicht. Onverwerkte of ongeuite emoties kunnen zich vastzetten in het lichaam, waardoor er lichamelijk klachten kunnen ontstaan, zoals slecht slapen, buikpijn, hoofdpijn en bij kinderen bedplassen. Maar ook eczeem of hyperventilatie enz.

Het is belangrijk om in het moment te leren leven. We zijn te vaak bezig met ons verleden of de toekomst. Door in hier en nu te leven, leven we bewuster en genieten daardoor meer. We zijn alerter op wat ons lichaam te vertellen heeft. We zijn bewuster van onze emoties. Aangeraakt worden is erg belangrijk voor de emotionele ondersteuning.Toch is het belangrijk om het verdriet er even te laten zijn zonder dat er meteen een arm om iemand gelegd wordt, omdat anders de emotie afgevlakt wordt en er niet helemaal kan zijn. Massage en een energetische behandeling geven een positieve invloed op ons emotionele gevoelsleven. Ik vraag natuurlijk altijd om toestemming van de client of zij/hij aangeraakt wil worden. Tevens voel ik in op wat je aan kan. Daarbij ben je vrij om je grenzen aan te geven.